SOALAN LAZIM

Klik pada tajuk untuk membaca maklumat penuh.

SEBELUM TAWARAN IKLAN KURSUS LANJUTAN DIBUKA
Iklan bagi mengikuti Kursus Lanjutan dibuat pada bulan Mei dan November setiap tahun melalui laman web rasmi KKM.
Borang permohonan beserta tatacara dan syarat-syarat permohonan boleh dimuat turun di laman web http://eldp.moh.gov.my
Ya, pengambilan Kursus Lanjutan dibuat pada bulan Mac / Mei (Kursus Lanjutan bagi Program Makmal Perubatan dan September setiap tahun.
Antara syarat utama permohonan (KKM) ialah:-
 1. Telah disahkan dalam perkhidmatan pada tarikh tutup tawaran;
 2. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pada tarikh tutup tawaran;
 3. Berumur tidak melebihi 48 tahun pada tarikh tutup tawaran iklan;
 4. Mempunyai markah purata Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tidak kurang daripada 85% bagitiga (3) tahun terakhir;
 5. Lulus pemeriksaan kesihatan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan (termasuk ujian Hepatitis B,C & HIV/AIDS) selepas calon terpilih untuk mengikuti Kursus Lanjutan;
 6. Bebas daripada pertuduhan dan tindakan tatatertib;
 7. Diperakukan oleh Ketua Jabatan;
 8. Mempunyai pengalaman atau pendedahan latihan klinikal di bidang yang dipohon sekurang-kurangnya enam (6) bulan KECUALI bagi Kursus Diploma Lanjutan Kebidanan, Kursus Pengkhususan Kawalan Infeksi dan Kursus Pengkhususan Pengurusan Diabetis. Keutamaan akan diberi kepada calon yang bertugas di unit tersebut.
PERINGATAN: Calon-calon/ Pemohon wanita yang hamil, tidak akan dipertimbangkan/ tidak diterima untuk mengikuti Kursus Lanjutan ini.

Antara syarat utama permohonan (Badan Berkanun) ialah:-
Pemohon-pemohon (Badan Berkanun) bagi tawaran ini hendaklah memenuhi syarat-syarat am seperti berikut:-
 1. Telah disahkan dalam perkhidmatan pada tarikh tutup tawaran;
 2. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pada tarikh tutup tawaran;
 3. Berumur tidak melebihi 48 tahun pada tarikh tutup tawaran iklan;
 4. Mempunyai markah purata Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tidak kurang daripada 85% bagitiga (3) tahun terakhir;
 5. Lulus pemeriksaan kesihatan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan (termasuk ujian Hepatitis B,C & HIV/AIDS) selepas calon terpilih untuk mengikuti Kursus Lanjutan;
 6. Bebas daripada pertuduhan dan tindakan tatatertib;
 7. Diperakukan oleh Ketua Jabatan;
 8. Mempunyai pengalaman atau pendedahan latihan klinikal di bidang yang dipohon sekurang-kurangnya enam (6) bulan KECUALI bagi Kursus Diploma Lanjutan Kebidanan, Kursus Pengkhususan Kawalan Infeksi dan Kursus Pengkhususan Pengurusan Diabetis. Keutamaan akan diberi kepada calon yang bertugas di unit tersebut.
PERINGATAN: Calon-calon/ Pemohon wanita yang hamil, tidak akan dipertimbangkan/ tidak diterima untuk mengikuti Kursus Lanjutan ini.

Antara syarat utama permohonan (Swasta) ialah:-
Pemohon-pemohon (Swasta) bagi tawaran ini hendaklah memenuhi syarat-syarat am seperti berikut:-
 1. Telah disahkan dalam perkhidmatan pada tarikh tutup tawaran;
 2. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun pada tarikh tutup tawaran;
 3. Berumur tidak melebihi 48 tahun pada tarikh tutup tawaran iklan;
 4. Mempunyai markah purata Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tidak kurang daripada 85% bagitiga (3) tahun terakhir;
 5. Lulus pemeriksaan kesihatan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan (termasuk ujian Hepatitis B,C & HIV/AIDS) selepas calon terpilih untuk mengikuti Kursus Lanjutan;
 6. Diperakukan oleh Ketua Jabatan;
 7. Mempunyai pengalaman atau pendedahan latihan klinikal di bidang yang dipohon sekurang-kurangnya enam (6) bulan KECUALI bagi Kursus Diploma Lanjutan Kebidanan, Kursus Pengkhususan Kawalan Infeksi dan Kursus Pengkhususan Pengurusan Diabetis. Keutamaan akan diberi kepada calon yang bertugas di unit tersebut.
PERINGATAN: Calon-calon/ Pemohon wanita yang hamil, tidak akan dipertimbangkan/ tidak diterima untuk mengikuti Kursus Lanjutan ini.

SEMASA TAWARAN IKLAN KURSUS LANJUTAN DIPAPARKAN
Pegawai perlu mengisi borang/ permohonan baru dan perlu dibuat secara atas talian dengan lengkap dan betul, simpan dan muat turun dokumen untuk disokong dan diperakui oleh Ketua Jabatan. Dokumen yang lengkap seterusnya dihantar mengikut saluran tertentu untuk diproses dan diluluskan oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri. Dokumen perlu sampai di Bahagian Pengurusan Latihan (BPL) Kementerian Kesihatan Malaysia pada atau sebelum tarikh tutup yang telah ditetapkan .
Kursus ini di kendalikan di 20 buah institusi-institusi latihan KKM (Boleh rujuk surat tawaran iklan)
30 jenis kursus dalam tempoh masa 6 bulan dan 8 jenis kursus selama 12 bulan/1 tahun (Boleh rujuk surat tawaran iklan).
Semua Anggota Sains Kesihatan Bersekutu KKM dan calon dari hospital swasta, badan-badan berkanun dan agensi – agensi.
Semua calon perlu mempunyai sekurang-kurangnya enam(6) bulan pengalaman bertugas dalam kursus yang dipohon.
Calon yang menerima tawaran ini adalah terikat untuk berkhidmat dengan kerajaan selama tempoh satu(1) tahun bagi calon kerajaan sahaja(KKM).
Semua calon yang berkhidmat dengan kerajaan perlu memohon melalui ketua Jabatan dan juga Jabatan Kesihatan Negeri.
Bilangan kursus yang akan diiklankan bagi setiap sesi adalah di antara 25 hingga 30 kursus.
Calon boleh merujuk kepada pegawai berkenaan di ILKKM yang terlibat/Unit Kurikulum di BPL.
Bilangan calon yang akan ditawarkan adalah mengikut kepada kapasiti ILKKM yang mengendalikan kursus tersebut (Boleh rujuk surat tawaran iklan).
Calon boleh berhubung terus dengan ILKKM dan Unit Peperiksaan dan Persijilan di BPL.
Pihak tuan/puan boleh merujuk perkara ini dengan pegawai berkenaan di Unit Kewangan dan Pembangunan iaitu:-
  i) Pn.Nurshuhada bt Mohd Hamim Penolong Akauntan 03-8885 0636 (ext:6067) shuhada@moh.gov.my ii)En.Ahmad Fazdli bin Abdul Hamid Pembantu Tadbir (Kewangan) 03-8885 0723(ext:6014) ahmad_fazdli@moh.gov.my

SELEPAS TAWARAN IKLAN KURSUS LANJUTAN DIPAPARKAN
Tidak boleh. Borang permohonan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh tutup permohonan. Pihak BPL TIDAK akan bertanggungjawab dan memproses permohonan tersebut disebabkan kegagalan pegawai untuk mengemukakan borang pada masa yang telah ditetapkan.

SEBELUM KEPUTUSAN TAWARAN IKLAN KURSUS LANJUTAN DIUMUMKAN
Ya. BPL akan membuat hebahan/ pemakluman berkaitan keputusan sama ada calon/ pemohon berjaya/ tidak berjaya untuk mengikuti Kursus Lanjutan melalui laman web rasmi iaitu://eldp.moh.gov.my. Calon/pemohon juga boleh memuat turun keputusan tersebut sebagai rujukan.
Calon yang berjaya akan ditawarkan untuk mengikuti kursus di ILKKM yang telah ditetapkan. Rayuan pertukaran tempat kursus tidak akan dipertimbangkan kecuali atas pertimbangan daripada Setiausaha Bahagian(SUB).
Calon simpanan akan ditawarkan jika terdapat kekosongan sekiranya:-(calon yang menarik diri atau tidak melapor diri pada hari pendaftaran). Tempoh rayuan pertukaran tempat kursus adalah seminggu selepas calon melapor diri.Calon akan dimaklumkan melalui surat/ panggilan telefon bagi mengikuti kursus di ILKKM yang telah ditetapkan.

SELEPAS KEPUTUSAN TAWARAN IKLAN KURSUS LANJUTAN DIUMUMKAN
Semakan pemilihan dilakukan melalui dua (2) peringkat iaitu tapisan pertama (Calon PERLU memenuhi syarat-syarat umum dan mendapatkan sokongan Ketua Jabatan dan seterusnya melalui JKN). Seterusnya, tapisan kedua adalah mendapatkan kelulusan dari BPL.
Pegawai tidak layak memohon selama tempoh dua (2) tahun.

PENGURUSAN PEMBAYARAN ELAUN
Elaun sara hidup iaitu berdasarkan kadar RM15 @ sehari jika dalam lingkungan kurang 25km daripada tempat bertugas dan RM25 @ sehari jika lebih 25km daripada tempat bertugas. Bayaran elaun sara hidup akan dibayar oleh ILKKM yang terlibat dalam Kursus Lanjutan.

PENGURUSAN PENANGGUHAN LATIHAN
Penangguhan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 12 bulan.
Kemudahan elaun TIDAK AKAN DIBAYAR SEPANJANG TEMPOH PENANGGUHAN. Walau bagaimanapun, bayaran ini akan dibuat semula apabila latihan kembali disambung.
Tidak dibenarkan. (Boleh rujuk Garis Panduan Perlaksanaan Kursus Lanjutan KKM)

PENGURUSAN PELANJUTAN LATIHAN
Boleh dengan syarat calon PERLU mengemukakan surat rasmi dengan menyatakan alasan yang munasabah beserta pengesahan Ketua Jabatan.(Permohonan pelanjutan tanpa alasan munasabah dan pengesahan Ketua Jabatan tidak akan dipertimbangkan)

PENGURUSAN KONTRAK GANTI RUGI/PENALTI
Ya. Pegawai akan dikenakan tindakan penalti kerana pegawai telah melanggar syarat-syarat perjanjian dan pegawai dikehendaki membayar ganti rugi sebanyak RM25,000.00 mengikut perjanjian yang telah ditandatanganinya
Calon saya menerima tawaran ini adalah terikat untuk berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia bagi tempoh satu (1) tahun. Jika melanggar syarat-syarat perjanjian, pegawai dikehendaki membayar ganti rugi sebanyak RM25,000.00.

PENGURUSAN TARIK DIRI / GAGAL
Pegawai yang hendak menarik diri hendaklah mengemukakan surat permohonan dengan menyatakan alasan munasabah beserta surat pengesahan daripada Ketua Jabatan/Pengarah ILKKM dalam tempoh yang dibenarkan (kurang dari 30 hari selepas melapor diri dan belum lagi menandatangani surat perjanjian).
Calon yang gagal menamatkan Kursus Lanjutan dengan jayanya adalah TIDAK LAYAK untuk dipertimbangkan permohonan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) pada masa hadapan.

Tarikh Kemaskini : Mac 2018