PROGRAM LANJUTAN YANG DITAWARKAN

* Kursus-kursus yang ditawarkan adalah tertakhluk kepada iklan tawaran semasa. Iklan tawaran boleh dimuat turun melalui menu Muat Turun.

BIL NAMA KURSUS
1 diploma lanjutan epidemiologi gunaan & kawalan penyakit (penyakit berjangkit)
Advanced Diploma in Applied Epidemiology and Disease Control (Communicable Disease)
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran penolong pegawai kesihatan persekitaran tidak ditawarkan 12 bulan
2 diploma lanjutan hematologi
advanced diploma in haematology
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran juruteknologi makmal perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
3 diploma lanjutan kebidanan
advanced diploma in midwifery
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat ditawarkan 12 bulan
4 diploma lanjutan pencegahan dan kawalan infeksi
advanced diploma in infection prevention and control
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
5 diploma lanjutan pengimejan kecemasan dan trauma
advanced diploma in emergency and trauma imaging
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran juru x-ray ditawarkan 12 bulan
6 diploma lanjutan pengimejan perubatan (pengimejan payudara)
advanced diploma in medical imaging (breast imaging)
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran juru x-ray (diagnostik) tidak ditawarkan 12 bulan
7 diploma lanjutan pengurusan penjagaan kesihatan
Advanced Diploma in Healthcare Management
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran semua kategori paramedik tidak ditawarkan 12 bulan
8 diploma lanjutan penjagaan diabetes
advanced diploma in diabetes care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
9 diploma lanjutan penjagaan kecemasan
advanced diploma in emergency care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
10 diploma lanjutan penjagaan kesihatan kardiovaskular
advanced diploma in cardiovascular healthcare
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
cardiac imaging juru x-ray tidak ditawarkan 12 bulan
cardiac nursing jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
cardiac perfusion penolong pembantu perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
cardiac technology penolong pembantu perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
11 diploma lanjutan penjagaan kesihatan primer
advanced diploma in primary health care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
12 diploma lanjutan penjagaan neurosains
advanced diploma in neuroscience care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
neurophysiology diagnostic & monitoring penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
neuroscience nursing jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
13 diploma lanjutan penjagaan oftalmologi
advanced diploma in ophthalmology care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
14 diploma lanjutan penjagaan onkologi
advanced diploma in oncology care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
breast & gynaecology oncology jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
gastrointestinal tract oncology jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
haematology oncology jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
paediatric oncology jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
respiratory (cardiothoracic) oncology jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
uro oncology jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
15 diploma lanjutan penjagaan ortopedik
advanced diploma in orthopedic care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
16 diploma lanjutan penjagaan otorinolaringologi
advanced diploma in otorhinolaryngology care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
17 diploma lanjutan penjagaan paliatif
advanced diploma in palliative care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
advanced nursing in palliative care jururawat ditawarkan 12 bulan
occupational therapy in palliative care jurupulih perubatan (carakerja) ditawarkan 12 bulan
physiotherapy in palliative care jurupulih perubatan (fisioterapi) ditawarkan 12 bulan
18 diploma lanjutan penjagaan rapi
advanced diploma in intensive care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
cardiothoracic intensive care jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
neuro intensive care jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
paediatric intensive care jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
technology intensive care penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
19 diploma lanjutan penjagaan respiratori
advanced diploma in respiratory care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
20 diploma lanjutan perawatan gerontologi
Advanced Diploma in Gerontology Nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
21 diploma lanjutan perawatan kesihatan mental
advanced diploma in mental health nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
addiction psychiatry jururawat / penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
child and adolescent psychiatry jururawat / penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
forensic psychiatry jururawat / penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
geriatric psychiatry jururawat / penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
22 diploma lanjutan perawatan pediatrik
advanced diploma in paediatric nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat tidak ditawarkan 12 bulan
23 diploma lanjutan perawatan perioperatif
advanced diploma in perioperative nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
cardiothoracic surgery jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
colorectal surgery jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
hepatopancreaticobiliary surgery jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
neurosurgery jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
ophthalmology surgery jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
orthopaedic surgery jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
otorhinolaryngology surgery jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
paediatric surgery jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
plastic & reconstructive surgery jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
radiology nursing jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
urology surgery jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
vascular surgery jururawat/ penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
24 diploma lanjutan rehabilitasi neuro
advanced diploma in neurorehabilitation
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
occupational therapy jurupulih perubatan cara kerja tidak ditawarkan 12 bulan
physiotherapy fisioterapi tidak ditawarkan 12 bulan
25 diploma lanjutan tomografi berkomputer
advanced diploma in computed tomography
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
radiology juru x-ray (diagnostik) tidak ditawarkan 12 bulan
radiotherapy juru x-ray (terapi) tidak ditawarkan 12 bulan
BIL NAMA KURSUS
26 sijil pos basik anestesia
post basic certificate in anesthesiology
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
27 sijil pos basik kaunseling hiv/aids
post basic certificate in hiv/aids counseling
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
28 sijil pos basik kejururawatan kesihatan awam
post basic certificate in public health nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat ditawarkan 12 bulan
29 sijil pos basik pengurusan penjagaan luka
post basic certificate in wound care management
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
30 sijil pos basik penjagaan dermatologi
post basic certificate in dermatology care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
31 sijil pos basik penjagaan peri anestesia
post basic certificate in peri-anesthesia care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
32 sijil pos basik penjagaan reumatologi
post basic certificate in rheumatology care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
33 sijil pos basik penjagaan stoma dan continence
post basic certificate in stoma and continence care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
34 sijil pos basik perawatan gastrointestinal endoskopi
Post Basic Certificate In Gastrointestinal Endoscopy Nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
35 sijil pos basik perawatan nefrologi
post basic certificate in nephrology nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
36 sijil pos basik perawatan neonatal
post basic certificate in neonatal nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat tidak ditawarkan 6 bulan
37 sijil pos basik perawatan oftalmik
post basic certificate in ophthalmic nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 6 bulan
38 sijil pos basik perawatan rehabilitasi
post basic certificate in rehabilitation nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
39 sijil pos basik pergigian pediatrik
Post Basic Certificate in Paediatric Dentistry
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran juruterapi pergigian tidak ditawarkan 6 bulan
40 sijil pos basik perubatan forensik
post basic certificate in forensic medicine
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
41 sijil pos basik perubatan sukan
post basic certificate in sports medicine
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan / jurupulih perubatan (fisioterapi) ditawarkan 6 bulan
42 sijil pos basik sediaan farmaseutikal steril
post basic certificate in pharmaceutical sterile preparation
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran penolong pegawai farmasi ditawarkan 6 bulan
43 sijil pos basik siasatan dan pendakwaan undang undang kesihatan
post basic certificate in investigation and prosecution of health law
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran penolong pegawai kesihatan persekitaran tidak ditawarkan 12 bulan