PROGRAM LANJUTAN YANG DITAWARKAN

* Kursus-kursus yang ditawarkan adalah tertakhluk kepada iklan tawaran semasa. Iklan tawaran boleh dimuat turun melalui menu Muat Turun.

BIL NAMA KURSUS
1 diploma lanjutan epidemiologi gunaan & kawalan penyakit (penyakit berjangkit)
Advanced Diploma in Applied Epidemiology and Disease Control (Communicable Disease)
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran penolong pegawai kesihatan persekitaran ditawarkan 12 bulan
2 diploma lanjutan kebidanan
advanced diploma in midwifery
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat ditawarkan 12 bulan
3 diploma lanjutan pencegahan dan kawalan infeksi
advanced diploma in infection prevention and control
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
4 diploma lanjutan penjagaan diabetes
advanced diploma in diabetes care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
5 diploma lanjutan penjagaan kecemasan
advanced diploma in emergency care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
6 diploma lanjutan penjagaan kesihatan kardiovaskular
advanced diploma in cardiovascular healthcare
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat ditawarkan 12 bulan
7 diploma lanjutan penjagaan neurosains
advanced diploma in neuroscience care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
neurophysiology diagnostic & monitoring penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
neuroscience nursing jururawat ditawarkan 12 bulan
8 diploma lanjutan penjagaan oftalmologi
advanced diploma in ophthalmology care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
9 diploma lanjutan penjagaan rapi
advanced diploma in intensive care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat ditawarkan 12 bulan
10 diploma lanjutan penjagaan respiratori
advanced diploma in respiratory care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
11 diploma lanjutan perawatan gerontologi
Advanced Diploma in Gerontology Nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
12 diploma lanjutan perawatan kesihatan mental
advanced diploma in mental health nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 12 bulan
13 diploma lanjutan perawatan neonatal
advanced diploma in neonatal nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran juru x-ray (diagnostik) ditawarkan 12 bulan
14 diploma lanjutan perawatan pediatrik
advanced diploma in paediatric nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat ditawarkan 12 bulan
15 diploma lanjutan rehabilitasi neuro
advanced diploma in neurorehabilitation
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
occupational therapy jurupulih perubatan cara kerja ditawarkan 12 bulan
physiotherapy fisioterapi ditawarkan 12 bulan
16 diploma lanjutan tomografi berkomputer
advanced diploma in computed tomography
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
radiology juru x-ray (diagnostik) ditawarkan 12 bulan
radiotherapy juru x-ray (terapi) ditawarkan 12 bulan
BIL NAMA KURSUS
17 sijil pos basik anestesia
post basic certificate in anesthesiology
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 12 bulan
18 sijil pos basik kaunseling hiv/aids
post basic certificate in hiv/aids counseling
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
19 sijil pos basik kejururawatan kesihatan awam
post basic certificate in public health nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat ditawarkan 12 bulan
20 sijil pos basik pengurusan penjagaan luka
post basic certificate in wound care management
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
21 sijil pos basik penjagaan dermatologi
post basic certificate in dermatology care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
22 sijil pos basik penjagaan peri anestesia
post basic certificate in peri-anesthesia care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
23 sijil pos basik penjagaan reumatologi
post basic certificate in rheumatology care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
24 sijil pos basik penjagaan stoma dan continence
post basic certificate in stoma and continence care
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
25 sijil pos basik perawatan gastrointestinal endoskopi
Post Basic Certificate In Gastrointestinal Endoscopy Nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
26 sijil pos basik perawatan nefrologi
post basic certificate in nephrology nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
27 sijil pos basik perawatan neonatal
post basic certificate in neonatal nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat tidak ditawarkan 6 bulan
28 sijil pos basik perawatan oftalmik
post basic certificate in ophthalmic nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan tidak ditawarkan 6 bulan
29 sijil pos basik perawatan rehabilitasi
post basic certificate in rehabilitation nursing
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
30 sijil pos basik pergigian pediatrik
Post Basic Certificate in Paediatric Dentistry
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran juruterapi pergigian tidak ditawarkan 6 bulan
31 sijil pos basik perubatan forensik
post basic certificate in forensic medicine
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan ditawarkan 6 bulan
32 sijil pos basik perubatan sukan
post basic certificate in sports medicine
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran jururawat / penolong pegawai perubatan / jurupulih perubatan (fisioterapi) ditawarkan 6 bulan
33 sijil pos basik sediaan farmaseutikal steril
post basic certificate in pharmaceutical sterile preparation
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran penolong pegawai farmasi tidak ditawarkan 6 bulan
34 sijil pos basik siasatan dan pendakwaan undang undang kesihatan
post basic certificate in investigation and prosecution of health law
Sub Kursus Terbuka Kepada Status Tawaran Tempoh
tiada sub kepakaran penolong pegawai kesihatan persekitaran ditawarkan 12 bulan