KURSUS LANJUTAN YANG DITAWARKAN

* Kursus-kursus yang ditawarkan adalah tertakhluk kepada iklan tawaran semasa. Iklan tawaran boleh dimuat turun melalui menu Muat Turun.

BIL NAMA KURSUS PERINGKAT DIPLOMA TEMPOH TERBUKA KEPADA
1. DIPLOMA LANJUTAN KEBIDANAN 12 BULAN JURURAWAT
2. DIPLOMA LANJUTAN PERAWATAN GERONTOLOGI 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
3. DIPLOMA LANJUTAN PERAWATAN KARDIOVASKULAR 12 BULAN
Sub Kursus : Cardiovascular Nursing 12 BULAN JURURAWAT
Sub Kursus : Cardiovascular Technology 12 BULAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Cardiovascular Perfusion 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Cardiovascular Imaging 12 BULAN JURU-X'RAY
4. DIPLOMA LANJUTAN PERAWATAN ONKOLOGI 12 BULAN
Sub Kursus : Paediatric Oncology 12 BULAN JURURAWAT
Sub Kursus : Hematology Oncology 12 BULAN JURURAWAT
Sub Kursus : Respiratory Oncology & Uro Oncology 12 BULAN JURURAWAT
Sub Kursus : Gynaecology & Breast Oncology 12 BULAN JURURAWAT
Sub Kursus : Upper Gastrointestinal Oncology colorectal surgery 12 BULAN JURURAWAT
5. DIPLOMA LANJUTAN PERAWATAN PERIOPERATIF 12 BULAN
Sub Kursus : Paediatric Surgery 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Colorectal Surgery 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Orthopedic Surgery 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Neuro Surgery 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Urology Surgery 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Interventional Radiology 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Radiology Surgery 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Plastic Reconstructive Surgent 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
6. DIPLOMA LANJUTAN PERAWATAN RAPI 12 BULAN
Sub Kursus : Paediatric Intensive Care 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Cardio Intensive Care 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Neuro Intensive Care 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Intensive Care Technology 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
7. DIPLOMA LANJUTAN SITOLOGI 12 BULAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
8. DIPLOMA LANJUTAN HEMATOLOGI 12 BULAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
9. DIPLOMA LANJUTAN PENGIMEJAN PAYUDARA 12 BULAN JURU X-RAY (PEREMPUAN SAHAJA)
10. DIPLOMA LANJUTAN PENJAGAAN PALIATIF 12 BULAN JURURAWAT / JURUPULIH PERUBATAN ANGGOTA / JURUPULIH PERUBATAN CARA KERJA / PEGAWAI KERJA SOSIAL
11. DIPLOMA LANJUTAN PENGURUSAN PENJAGAAN KESIHATAN 12 BULAN SEMUA KATEGORI PARAMEDIK
12. DIPLOMA LANJUTAN PENJAGAAN KECEMASAN 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
13. DIPLOMA LANJUTAN PERAWATAN KESIHATAN MENTAL 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
14. DIPLOMA LANJUTAN TRANSFUSI DARAH 12 BULAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
15. DIPLOMA LANJUTAN HISTOPATOLOGI 12 BULAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
16. DIPLOMA LANJUTAN PATOLOGI KIMIA 12 BULAN
Sub Kursus : Endokrinnologi 12 BULAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
Sub Kursus : Toksitologi 12 BULAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
17. DIPLOMA LANJUTAN PENJAGAAN RESPIRATORI 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
18. DIPLOMA LANJUTAN PERAWATAN PEDIATRIK 12 BULAN JURURAWAT
19. DIPLOMA LANJUTAN PENGURUSAN DIABETIS 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
20. DIPLOMA LANJUTAN PENJAGAAN NEUROSAINS 12 BULAN
Sub Kursus : Neuroscience Nursing 12 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
Sub Kursus : Neurophysiology Dignostic and Monitoring 12 BULAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
21. DIPLOMA LANJUTAN REHABILITASI NEURO 12 BULAN
Sub Kursus : Jurupulih Perubatan Fisioterapi 12 BULAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI
Sub Kursus : Jurupulih Perubatan Carakerja 12 BULAN JURUPULIH PERUBATAN CARA KERJA
22. DIPLOMA LANJUTAN TOMOGRAFI BERKOMPUTER 12 BULAN
Sub Kursus : Radiologi 12 BULAN JURU X-RAY DIGNOSTIK
Sub Kursus : Radioterapi 12 BULAN JURU X-RAY TERAPI
23. DIPLOMA LANJUTAN EPIDEMIOLOGI GUNAAN & PENGURUSAN WABAK (PENYAKIT BERJANGKIT) 12 BULAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN / PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN
* Kolej yang menawarkan kursus-kursus sebagaimana diatas adalah tertakhluk kepada iklan tawaran semasa.
BIL NAMA KURSUS PERINGKAT SIJIL POS BASIK / PENGKHUSUSAN TEMPOH TERBUKA KEPADA
1. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN KEJURURAWATAN KESIHATAN AWAM 12 BULAN JURURAWAT
2. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN ANESTESIA (SABAH & SARAWAK) 12 BULAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
3. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERAWATAN NEONAT 6 BULAN JURURAWAT
4. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERAWATAN ORTOPEDIK 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
5. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERAWATAN NEFROLOGI 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
6. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERUBATAN SUKAN 6 BULAN JURURAWAT/PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN/JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI
7. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERAWATAN OTORINOLARINGOLOGI 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
8. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERAWATAN GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
9. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERAWATAN OFTALMIK 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
10. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERAWATAN PERIANESTESIA 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
11. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN KAWALAN INFEKSI 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
12. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN KAUNSELING HIV/AIDS 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
13. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERUBATAN FORENSIK 6 BULAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
14. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERAWATAN REHABILITASI 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
15. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PENYIASATAN & PENDAKWAAN UNDANG-UNDANG 12 BULAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN
16. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN NEUROFISIOLOGI KLINIKAL 6 BULAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
17. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN ORTODONTIK 6 BULAN JURUTERAPI PERGIGIAN/JURU TEKNOLOGI PERGIGIAN
18. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PENGKHUSUSAN PERIODONTIK 6 BULAN JURUTERAPI PERGIGIAN/JURU TEKNOLOGI PERGIGIAN
19. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN SEDIAAN FARMASEUTIKAL STERIL 6 BULAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI
20. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PENJAGAAN DERMATOLOGI 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
21. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERANCANGAN TERAPI PANCARAN 6 BULAN JURU X-RAY
22. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PERGIGIAN PEDIATRIK 6 BULAN JURUTERAPI PERGIGIAN
23. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN BEDAH MULUT (MAKSILOFASIAL) 6 BULAN JURUTERAPI PERGIGIAN
24. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PROTESIS MAKSILOFASIAL 6 BULAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN
25. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PENJAGAAN DERMATOLOGI 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
26. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PENJAGAAN LUKA 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
27. SIJIL POS BASIK/LANJUTAN PENJAGAAN REUMATOLOGI 6 BULAN JURURAWAT / PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
* Kolej yang menawarkan kursus-kursus sebagaimana diatas adalah tertakhluk kepada iklan tawaran semasa.
Tarikh Kemaskini : 21 Mei 2019